• No Problems

  Ett unikt utbud av gift och vattenfria kylvätskor lämpliga för förbränningsmotorer. Evans kylmedel har visat sig övervinna de problem och begränsningar som är förknippade med vattenbaserade kylmedel.

 • No Overheating

  Inget vatten innebär ingen överhettning. Vatten-baserade kylvätskor förångas ofta inne i motorns kylsystem , Evans vattenfria kylvätskor förblir flytande under alla motorbelastningar och eliminerar överhettning.

 • No Corrosion

  Inget vatten innebär Ingen korrosion. Vatten-baserade kylvätskor korroderar motorer genom oxidation och elektrolys. Evans vattenfria kylvätskor innehåller
  inget syre och eliminerar på detta vis galvanisk verkan.

 • No Pressure

  Inget vatten innebär inget tryck. Vatten-baserade kylvätskor genererar höga ångtryck som ofta orsakar slangbrott. Evans vattenfria kylvätskor arbetar vid mycket lägre tryck, vilket minskar belastningen på motorkomponenter.

 • No Erosion

  Inget vatten innebär ingen erosion. Vatten-baserade kylvätskor förångas ofta regelbundet vilket orsakar erosion och kavitation. Evans vattenfria kylvätskor har ett lågt ångtryck och förblir alltid flytande.

Automotive

Evans waterless engine coolants for Modern, Classic and Vintage cars.

Heavy Duty

Advanced engine cooling system to improve power, MPG and reliability.

Performance

Evans vattenfria kylmedel för högprestanda motorer.

wink

Aerospace

Evans waterless engine coolants for liquid cooled aircraft engines.

 
Video
Events