POWERSPORTS

Vattenfri kylvätska för:

MX, Trail, Enduro, Street, fyrhjulingar & snöskoter

Kokpunkt:

Över 180°C

Fryspunkt:

Skyddar ner till -40°C

Fördelar:

Förbättrar förbänningen, Maximerar effekten, Förhindrar kokning/ överhettning

Korrosionsegenskaper:

Eliminerar korrosion och erosion

Livslängd:

Helt åldersstabil och behöver ej bytas

Giftklass:

Ej giftig

Evans Powersports är en vattenfri motorkylvätska formulerad för alla typer av motorcyklar. De unika egenskaperna hos Evans har anammats av professionella racingteam däribland Honda World MX team och endurovärldsmästaren David Knight.

Vattenfri kylvätska innebär...

Ingen överhettning

Evans Powersports har en kokpunkt vid180°C och kommer inte koka över.

Mer hästkrafter

Evans Powersports eliminerar förtidig detonation som är förknippat med överhettning.

Ingen korrosion

Vatten innehåller syre, syre tillåter korrosion. Evans Powersports eliminerar korrsion.

Inget övertryck

Evans Powersports reducerar ångtrycket i ditt kylsystem, och minskar  de påfrestningar som det medför på din motor.

Frätning på cylinderfoder

Evans Powersports minskar betydligt gropfrätning jämfört med vattenbaserade kylmedel.

 

Vetenskapen bakom Evans

Ingen överhettning

Traditionella vattenbaserade kylvätskor passerar regelbundet den termiska gränsen som skiljer bubbelkokning (A) från ineffektiv kritiska värmeflödet. CHF leder till lokaliserad filmkokning (B) Bubblor med ånga som cirkulerar i hela kylsystemet, vilket ofta resulterar i överhettning och förbrännings problem. Evans vattenfria kylvätskor kokar först över 180 º C vilket säkerställer att en effektiv kylning och bränsleförbrukning bibehålls vid alla motorlaster och temperaturförhållanden .

Bättre effekt mer hk

När vattenbaserade kylvätskor förångas intill förbränningszonen, bildas hot-spots . Dessa hot-spots har visat sig orsaka förtändning i bensinmotorer och detonations problem i dieselmotorer. Evans vattenfria kylvätskor eliminerar hot-spots och förbättrar på detta sätt förbränningseffektivitet samt ökning av motor effekten ..

Ingen korrosion

Water is the root cause of corrosion in all cooling systems, via oxidation (rusting) and galvanic (electrolytic) action. Evans coolants do not contain dissolved oxygen and have a much lower conductivity (increased resistivity) compared with water-based coolants. Subsequently replacing water with Evans non-aqueous solution eliminates corrosion and the need to periodically refresh or replenish the coolant.

Inget tryck

Vatten kräver ett kylarlock för att förhindra att den kokar inuti motorn. Detta ytterligare tryck kan variera mellan 7psi - 29psi (0,5 bar 2 bar) vilket medför betydande belastning på kylsystemets komponenter, inklusive slangar, packningar och radiatorer. Evans vattenfria kylvätskor genererar mycket lägre tryck, i regionen om 4psi, - därför minskar belastningen på samtliga komponenter.

Ingen frätning på cylinderfoder

Foder gropfrätning orsakas främst av : snabb bildning och - kollaps av små ångbubblor på metallytan. Över tid kan denna process leda till allvarlig yterosion och djup foder gropfrätning. Evans vattenfria kylvätskor är inte benägna bilda ångbubblor - bevisade, av SAE studier., Tester visar att Evans praktiskt taget eliminera yterosion - gropfrätning.

 

 

Kommersiella fordon
Flygplans produkter
Förberedande Produkter