CLASSIC COOL 180°

Vattenfritt kylmedel för:

Classic fordon

Kokpunkt:

över 180°C

Fryspunkt:

Skyddar ner till -40

Fördelar:

Förbättrad förbränning, Maximerar effekten, Förhindrar överhettning.

Korrosiva egenskaper:

Eliminerar korrosion och erosion.

Livslängd:

Åldersbeständig minst 25 år

Miljöklass:

Icke giftig

Evans Classic Cool 180° är formulerad för motorkonstruktioner som består av, gjutjärn eller block av aluminium samt en en del koppar komponenter. Beprövad och använd av många välrenommerade restaurerings experter.
No Corrosion
INGET VATTEN
INGEN KORROSION
No Overheating
INGET VATTEN
I
NGEN ÖVERHETTNING

UTAN VATTEN...

Ingen överhettning

Classic Cool 180 har en kokpunkt över 180°C och kommer inte att koka över.

Mer effekt

Classic Cool 180 eliminerar förtidig detonation associerad med överhettning.

Ingen korrosion

Vatten innehåller syre, syre bidrar till korrosion. Classic Cool 180 eliminerar korrosion.

Inget tryck

Classic Cool 180 tillåter ditt system att jobba under lägre tryck och minskar påfrestningar på kylare och andra motorkomponenter.

Ingen erosion på cylinderfoder

Classic Cool 180 reduserar gropfrätning betydligt jämfört med vattenbaserade kylmedel.

 

Vetenskapen bakom EVANS

Ingen överhettning

Traditionella vattenbaserade kylmedel passerar regelbundet sin termiska gräns som är upp till lättare sjudning (A) till ett ineffektivt kritiskt värmeflöde då vatten stormkokar  (B) och ångbubblor börjar cirkulera i systemet. Detta resulterar ofta i överhettning och förbrännings problem. Evans vattenfria kylmedel kokar först vid 180º C  vilket säkerställer effektiv kylning samt effektiv förbränningen även vid hård motorlast och varierande luftemperatur.

Mer effekt  BHP (brake horse power)

När vattenbaserade kylmedel förångas intill förbäningszonen bildas så kallade hot spots. Dessa hot-spots  är ofta orsaken till att bensimotorer glödtänder och skapar försämrad förbränning i Diesel motorer. Evans vattenfria kylmedel eliminerar hot-spots vilket i sin tur ger än bättre förbränning och förbättrad motoreffekt.

Ingen korrosion

Vatten är orsaken till all korrosion i ett kylsystem, via oxidation och galvaniska strömmar. Evans kylmedel innehåller inget öppet syre och har mycket lägre konduktivitet (ökad resistans) jämfört med vattenbaserade kylmedel. När du ersätter vattenbaserat kylemedel med Evans vattenfria kylmedel eliminerar du således även behovet av periodiskt underhåll och utbyte. Evans är helt åldersstabil och behöver inte bytas ut för att din motor ska ha ett full gott korrosions skydd.

Inget tryck

Vatten behöver ett tryckhöjande kylarlock för att förhindra att vattnet börjar koka inuti motorn. Det ökade tryckförhållandet varierar från 7 till 29 Psi  (0,5-2,0 Bar) detta skapar en ökad stress på motorkomponenter som kylare,slangar, vattenpump och packningar. Evans vattenfria kylmedel arbetar med mycket lägre tryck, cirka 4psi och reducerar därför påfrestningarna på hela kylsystemet avsevärt.

Ingen gropfrätning

Gropfrätning på tex cylinderfoder orsakas i huvudsak av ångbubblor som kollapsar mot metallytan. Övertid kan detta orsaka betydande erosionsskador i metallen. Evans vattefria kylmedel kan praktiskt taget inte bilda denna typ av ångbubblor som orsakar yt-erosion och gropfrätning.

 

 
Kommersiella tunga fordon Diesel
Flygplans produkter
Hygroskopisk rensvätska